PIM Lumanti zbudowany jest z modułów i może być dowolnie rozbudowywany i konfigurowany

Katalog produktów

PIM Lumanti daje możliwość samodzielnego konfigurowania karty produktu. Użytkownik tworzy różnego rodzaju atrybuty (zdjęcia, opisy, parametry techniczne itd.) z których następnie buduje kartę produktu.

Produkty można grupować, umieszczać w drzewie kategorii, tagować, nadawać im statusy i specjalne flagi, a także dynamicznie zarządzać filtrami.  Te opcje umożliwiają nie tylko szybkie przeglądanie produktów, ale także sprawniejsze ich dystrybuowanie do różnych kanałów komunikacji.

Dostęp do opcji edycyjnych produktów może być ograniczony na poziomie uprawnień użytkowników.

Importy i eksporty danych

W Twojej firmie Informacje o ofercie produktowej pobierane są z zewnętrznych źródeł? Żaden problem! PIM Lumanti umożliwia import danych z plików, również o niestandardowej formie i zawartości. Nowozaimportowane produkty trafiają do strefy bufora, gdzie są uzupełnianie, kategoryzowane i w końcu publikowane. 

Dane produktowe można również eksportować do plików o różnym formacje (m. in. xml, json, csv).

Moduł zasobów

Z produktem powiązane są dodatkowe pliki: multimedia, dokumenty, programy. Pliki przechowywane są w systemie w osobnym miejscu - module zasobów - dzięki czemu można je przypisywać jednocześnie do wielu produktów, grup produktowych, a nawet całych kategorii.

Integracje z systemami zewnętrznymi

PIM Lumanti może być zintegrowany z popularnymi platformami aukcyjnymi, porównywarkami cen czy platformami e-commerce.

Użytkownicy PIM Lumanti

Dostęp do PIM może mieć, w rozmaitym zakresie, wielu różnych użytkowników. Będą to zarówno pracownicy firmy, jak i przedstawiciele partnerów biznesowych, np. sieci handlowych, sklepów internetowych, hurtowni itd.

Historia zmian edycyjnych, opcja zapisywania kilku wersji historycznych do których w każdej chwili można wrócić zapewnia kontrolę nad procesem edycji danych w PIM.

Strefa B2B

PIM Lumanti to nie tylko system do przechowywania i tworzenia danych produktowych oraz ich dystrybucji. WMC Software Agency opracowała i wdrożyła autorskie rozwiązanie dla tych klientów, którzy chcą wykorzystywać PIM do kontaktów biznesowych ze swoimi kontrahentami.
W strefie B2B można tworzyć cenniki dla kontrahentów, cenniki katalogowe i inne, niezbędne dla polityki cenowej przedsiębiorstwa. System umożliwia zarówno import cen z dokumentów i systemów zewnętrznych, jak również wylicza ceny według ustalonych algorytmów.
Zaawansowany moduł umożliwiający tworzenie ofert handlowych dla firm i odbiorców indywidualnych. Moduł korzysta z rozwiązań PIMu - katalogu produktów (ofertowanie produktów z PIM), zasobów (załączanie plików do oferty) i użytkowników (wysyłanie ofert do zarejestrowanych w systemie kontrahentów).
Moduł umożliwia tworzenie atrakcyjnych wizualnie szablonów PDF oferty. Szybkie tworzenie zamówienia na podstawienie zaakceptowanej oferty przyspiesza proces handlowy.
Ceny produktów w ofercie podlegają kontroli według ustalonych zasad. Szybkie wyliczenie marżowości oferty, a także możliwość zarządzania statusami ofert pozwala efektywnie zarządzać kontaktami z partnerami handlowymi.

Strefa B2B to platforma na której kontrahenci mogą dokonywać zakupów. Uniwersalne rozwiązania e-commerce wzbogacone o dostosowane do potrzeb biznesu funkcjonalności upraszczają i przyspieszają procesy transakcyjne czyniąc je jednocześnie czytelniejszymi i łatwiejszymi do efektywnego zarządzania.

Jeśli podobają Ci się nasze rozwiązania, ale szukasz czegoś więcej, skontaktuj się. Wspólnie wypracujemy optymalny model dla Twojego biznesu.