Zarządzaj informacją o produkcie sprawniej, szybciej, bez pomyłek i zbędnych kosztów

Pełna kontrola nad treściami  publikowanymi w kanałach komunikacji

Eliminacja błędów związanych z prezentacją nieaktualnych danych

Krótsza droga dotarcia do potrzebnych informacji o produktach

Dostęp do informacji zależny wyłącznie od uprawnień użytkownika platformy PIM

Nowi pracownicy szybciej poznają ofertę produktową przedsiębiorstwa i mogą pracować zdalnie

Dobrze zaprojektowany PIM eliminuje pomyłki i może być obsługiwany przez mniejszy zespół co obniża koszty